“Kim trở thành chủ nhà Airbnb sau 1 chuyến đi cùng gia đình đến Los Angeles. Vừa kinh doanh Airbnb, anh vừa làm cho tập đoàn Airbnb ở Hoa Kỳ và tạo ra chương trình Smart Pricing giúp cho các chủ nhà dự đoán giá tối ưu cho nhà của mình. Hiện Kim đang vận hành trang web cohost.vn, một dịch vụ hỗ trợ chủ nhà tại Việt Nam, và đồng sáng lập cộng đồng 11 nghìn chủ nhà Airbnb ở Hà Nội”
Đó là thông tin về anh Kim C Pham, người chia sẻ với các bạn trong video dưới đây:

"Tăng lượng phòng bán, tối ưu doanh số với Airbnb"Hoteljob.vn thực hiện"Kim trở thành chủ nhà Airbnb sau 1 chuyến đi cùng gia đình đến Los Angeles. Vừa kinh doanh Airbnb, anh vừa làm cho tập đoàn Airbnb ở Hoa Kỳ và tạo ra chương trình Smart Pricing giúp cho các chủ nhà dự đoán giá tối ưu cho nhà của mình. Hiện Kim đang vận hành trang web cohost.vn, một dịch vụ hỗ trợ chủ nhà tại Việt Nam, và đồng sáng lập cộng đồng 11 nghìn chủ nhà Airbnb ở Hà Nội"Đó là thông tin về anh Kim C Pham, người chia sẻ với các bạn ngày hôm nay.Nào, các bạn hãy cùng tham gia và đặt câu hỏi cho Kim nhé.

Posted by Nghề Khách Sạn on Friday, November 30, 2018


Leave a comment