Bạn có phải là người mới bước chân vào ngành khách sạn? Bạn đang có nhu cầu nâng cao kiến ​​thức chuyên ngành của mình ?

Trong bảng thuật ngữ này, chúng tôi giải thích tất cả các định nghĩa về thuật ngữ ngành khách sạn từ ngang giá , quản lý doanh thu khách sạn đến các chương trình tiếp thị khách hàng thân thiết và các kênh phân phối .

Cùng học nhé!

Nguồn: mozaikhospitality.com

Leave a comment