Sáng ra dậy sớm ngồi đọc lại vài trang sách đã học, chợt nhớ lại 1 số công thức cho Sales Manager cùng các GM, để quản lý doanh thu và có dự báo chiến lược cho khách sạn mình đang quản lý, hôm nay chia sẻ kiến thức này cùng cả nhà nhé:

1. Tổng lợi nhuận hoạt động trên mỗi phòng có sẵn (GOPPAR)

Công thức GOPPAR: Tổng lợi nhuận hoạt động (Gross Operating Profit (GOP)) / Số phòng có sẵn (Number of Available Rooms)
GOPPAR = GOP (gross operating profit) / (per) Availabe Rooms

2. Doanh thu thuần trên mỗi phòng có sẵn (NREVPAR)

Công thức NREVPAR: (Doanh thu phòng (Room Revenue) – Chi phí phân phối (Distribution Costs)) / Số phòng có sẵn (Number of Available Rooms)

REVPAR = (Rooms) Revenue / (per) Available Rooms, or, ADR (average daily rate) x Occupancy % (shortcut…)

Doanh thu trên mỗi phòng có sẵn (REVPAR), mang lại một sự khác biệt quan trọng. NREVPAR bao gồm doanh thu ròng trong các tính toán của nó, vì vậy khi sử dụng, bạn sẽ có được cái nhìn sâu sắc về chi phí phân phối, phí giao dịch và hoa hồng đại lý du lịch. Từ đó bạn có thể định hướng hợp tác và có chiến lược phân phối thị trường đối với từng nhóm khách hàng mà khách sạn đang có sẵn và định hướng mở rộng thị trường mới.

3. Tổng doanh thu trên mỗi phòng có sẵn (TREVPAR)

Công thức TREVPAR: Tổng dooanh thu (Total revenue)/Tổng số phòng sẵn có (Total Available rooms)

Lưu ý: Tổng doanh thu (Total revenue) = Lưu trú (accommodation) + Ăn sáng (breakfast) + Spa + Bar + Mini Bar + bất kỳ một khoản doanh thu phụ nào khác.

TRevPAR, or total revenue per available room, is a performance metric in the hotel industry. TRevPAR is calculated by dividing the total net revenues of a property by the total available rooms.[1]

TREVPAR cung cấp cho bạn sự khác biệt quan trọng đối với REVPAR hoặc NREVPAR. Nó bao gồm tất cả doanh thu được tạo ra bởi từng phòng trong tất cả các nguồn thu của khách sạn. Bao gồm thực phẩm và đồ uống, giải trí, các sự kiện và bất kỳ khoản chi tiêu nào của khách. Điều đó sẽ cho bạn biết rõ bạn cần quản lý cost như thế nào, ở bộ phận nào, và sẽ tiết kiệm được tối đa chi phí.

NREV = Rooms Revenue -/- Distribution Cost, Transaction Fee & Travel Agency Commissions

NREVPAR = Net Room Revenue / Available Rooms

Nguồn: FB Bryan Nguyen

Leave a comment