1/ Marriott

Marriott – Bonvoy Membership Program – Maryland, USA với 30 thương hiệu, hơn 6900 cơ sở lưu trú ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

2/ Hilton

Hilton – Hilton Honors – McLean, VA, USA với 17 thương hiệu, hơn 5500 cơ sở lưu trú ở 109 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

3/ IHG

IHG – IHG Rewards Club- England, UK với 17 thương hiệu bao gồm Six Senses và Evason, hơn 5500 cơ sở lưu trú ở 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

4/ Accor

Accor – Le Club AccorHotels – Paris, France với 34 thương hiệu, hơn 4200 cơ sở lưu trú ở 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

5/ Wyndham

Wyndham – Wyndham Rewards- NJ, USA với 20 thương hiệu, hơn 9000 cơ sở lưu trú ở 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

6/ Hyatt

Hyatt – World of Hyatt- Chicago, USA với 18 thương hiệu, hơn 800 cơ sở lưu trú ở 54 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

7/ Four Season

Four Season – Toronto, Canada với 4 loại hình kinh doanh chính: hotels & resorts, private retreats, residences, và private jets với hơn 100 cơ sở lưu trú ở 47 quốc gia và vùng lãnh thổ.

8/ Rosewood

Rosewood – HongKong với 4 thương hiệu cao cấp, hơn 92 cơ sở lưu trú trên toàn thế giới. 

– HongKong với 4 thương hiệu cao cấp, hơn 92 cơ sở lưu trú trên toàn thế giới. 

– HongKong với 4 thương hiệu cao cấp, hơn 92 cơ sở lưu trú trên toàn thế giới. 

– HongKong với 4 thương hiệu cao cấp, hơn 92 cơ sở lưu trú trên toàn thế giới. 

9/ Shangri- La

Shangri- La – Singapore với hơn 6 thương hiệu bao gồm Clubs, hơn 100 cơ sở lưu trú ở 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, 76 điểm đến trên toàn thế giới. 

10/ Mandarin Oriental

Mandarin Oriental – HongKong, với hơn 31 cơ sở lưu trú trên toàn thế giới. 

Nguồn tài liệu: Steven Phuc Dinh – Group Nghề Khách sạn Tâm sự

Leave a comment